PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, en hoe deze worden verwerkt. Wij zullen uitleggen waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden wij ze bewaren. Voorts vindt u informatie over uw rechten met betrekking tot de behandeling van uw gegevens, en hoe u deze rechten kunt behouden. De privacyverklaring kan soms worden aangepast aan bijvoorbeeld wijzigingen in de wetgeving. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

BIG Machinery B.V.

U leest de privacy verklaring van BIG Machinery B.V.. BIG Machinery B.V. is een internationale handelsonderneming in zware machines, vrachtwagens, en andere zaken. Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens worden verzameld door BIG Machinery B.V.. Daarom is het goed dat u weet hoe ermee wordt omgegaan en hoe u uw persoonlijke wensen kenbaar kunt maken wat betreft de behandeling van uw gegevens. Daar gaat deze verklaring over. Indien u zich ongemakkelijk voelt bij de manier waarop BIG Machinery B.V. met uw gegevens omgaat, neem dan contact met ons op!

Info@BIGMachinery.nl | +31 (0)418 674 545
Schiemerik 1 | 5334 NL | Velddriel

Doel van de gegevens

De gegevens worden door BIG Machinery opgeslagen voor verschillende doeleinden, die hieronder worden toegelicht.

 1. De verspreiding van nieuwsbrieven;
  BIG Machinery B.V. gebruikt e-mail om nieuwsbrieven te versturen. Deze nieuwsbrieven worden hoofdzakelijk gebruikt om het aanbod van producten onder de aandacht te brengen van wie daarin is geïnteresseerd. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van BIG Machinery B.V.
 2. Neem contact met ons op;
  Uw gegevens worden verzameld op het moment dat u contact opneemt met BIG Machinery B.V via onze website. Op het contactformulier vragen wij echter alleen die gegevens die ons in staat stellen voorstellen te doen of diensten aan te bieden. We vragen uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en een projectbeschrijving.
 3. Analyse;
  De website van BIG Machinery B.V. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit wordt gedaan via Google Analytics. Deze anonieme gegevens zijn in dat geval niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. De verzamelde gegevens betreffen bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die u op een website doorbrengt, of de specifieke pagina’s die u vaak bezoekt. Alle gegevens worden uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt om overeenkomsten uit te voeren, of omdat ze noodzakelijk zijn om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of klanten.

Gegevensverzameling

De gegevens die worden verzameld en verwerkt door BIG Machinery B.V. worden beheerd door:

 1. Mailchimp
  Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Zodra u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. MKB Online Services
  E-mail van BIG Machinery B.V. wordt gehost door MKB Online Services. Wanneer u contact met ons opneemt via de formulieren of via e-mail, worden deze e-mails opgeslagen op de servers van MKB Online Services.
 3. Combell
  De website en back-ups van de website worden gehost door Combell. Gegevens die u invoert op de website van BIG Machinery B.V. worden opgeslagen op de servers van Combell.

Opslagduur van gegevens

Uw gegevens worden voor een bepaalde duur bewaard door BIG Machinery B.V., maar nooit langer dan nodig is voor de uitvoering van activiteiten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

 1. Verspreiding van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen door Mailchimp. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrieven, of door een e-mail te sturen naar info@BIGMachinery.nl.
 2. Neem contact met ons op
  Vanaf het moment dat u via e-mail contact opneemt met BIG Machinery B.V., verzamelen wij de gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, en slaan deze op onze mailserver op. Deze e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die door Analytics op onze website worden verzameld zijn anoniem, en dus niet gekoppeld aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden door Google Analytics voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Beveiliging

Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt door de systemen en softwarebedrijven die hierboven genoemd zijn. De persoonsgegevens die door BIG Machinery B.V. of voornoemde derden worden verwerkt zijn alleen toegankelijk via voornoemde software, en zijn beveiligd met een wachtwoord en, indien mogelijk, met een tweestapsverificatie. Bij gebruik van deze tweestapsverificatie wordt een bepaalde code gegenereerd die door de software wordt verzonden naar BIG Machinery B.V. Deze code wordt vervolgens gebruikt om in te loggen.

De apparaten die toegang hebben tot uw gegevens zijn vergrendeld door middel van wachtwoorden en/of vingerafdrukken. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot de minimum noodzakelijke apparatuur.

Bovendien is uw website-bezoek beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van BIG Machinery privé is. U herkent deze beveiliging aan het kleine groene slotje voor de URL. Bovendien is het domein van BIG Machinery B.V. voorzien van een DNSSEC-handtekening. Dit is een extra voorziening om ervoor te zorgen dat de “infrastructuur” van de website veiliger en betrouwbaarder is.

Rechten

 1. Recht op inzage
  U hebt te allen tijde het recht inzage te vragen in uw persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard door BIG Machinery B.V. U kunt dit doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BIG Machinery Inc. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Bevatten uw gegevens fouten? Zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om deze te laten rectificeren door BIG Machinery B.V.. U kunt uw gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief wijzigen via de specifieke URL die u onderaan elke e-mail vindt.
 3. Recht op overdracht
  Indien u overstapt naar een andere partij of dienst, en de gegevens die bij BIG Machinery Inc. zijn opgeslagen moeten worden overgedragen, hebt u recht op gegevensoverdracht. BIG Machinery is verplicht al uw gegevens aan de andere partij over te dragen.
 4. Recht om gegevens te wissen
  Indien u niet langer wenst dat uw gegevens bij BIG Machinery B.V. opgeslagen blijven, hebt u het recht om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 5. Recht om een klacht in te dienen
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat BIG Machinery B.V. niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat. U kunt dit doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Recht om het gebruik van gegevens stop te zetten (klacht)
  Indien u niet wilt dat BIG Machinery B.V. uw persoonsgegevens gebruikt, hebt u het recht om elk gebruik van uw persoonlijke gegevens stop te zetten. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@BIGMachinery.nl, met als bijlage een kopie van uw identiteitsbewijs waarvan de foto, het ID-nummer, en uw persoonlijk ID-nummer (voor Nederlanders het BSN-nummer) onzichtbaar zijn gemaakt. Wij streven ernaar uw verzoek binnen een week te beantwoorden.

Verplichtingen

BIG Machinery B.V. hanteert persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Dit betekent het via e-mail plaatsen van diensten en producten van BIG Machinery B.V.. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

De gegevens die u verplicht bent te verstrekken, bevatten de minimale hoeveelheid gegevens die nodig is voor de verkoop van diensten en producten. Uw e-mailadres is voor ons bijvoorbeeld noodzakelijk om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, is het onmogelijk voor BIG Machinery B.V. om de specifieke diensten te leveren.

Indien het noodzakelijk is dat wij de door u aan BIG Machinery B.V. verstrekte gegevens delen met andere dan de hierboven genoemde partijen (bijvoorbeeld voor het verlenen van diensten), zullen wij u eerst expliciet om toestemming vragen.

BIG Machinery B.V. heeft het recht gegevens vrij te geven wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer BIG Machinery dit rechtmatig acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van BIG Machinery B.V. te beschermen. Wij zullen er altijd naar streven uw recht op privacy zo goed mogelijk te eerbiedigen.

Hebt u nog andere vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens.

info@BIGMachinery.nl
Schiemerik 1 | 5334 NL | Velddriel
Tel. +31 (0) 418 674545

NIEUW EN TWEEDEHANDS ZWAAR MATERIEEL

BIG Machinery is uw voorkeursleverancier voor nieuwe en tweedehands machines voor de grondverzet- , afbraak- en mijnindustrie.

BIG Machinery heeft een voorraad van zwaar materieel, bestaande uit meer dan 500 machines. Wij beschikken over het grootste machinepark in Europa en kunnen bijgevolg het materieel dat u wenst op zeer korte termijn overal ter wereld leveren.

Het hoofdkantoor van BIG is gevestigd in Velddriel, Nederland

Hebt u nog meer vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u een gedetailleerd advies? Wij helpen u graag! Vul het formulier in en u ontvangt de gevraagde informatie zonder verdere verplichtingen.

Neem contact met ons op